Hotline: 0971451099

Chính sách về Quyền riêng tư và Bảo vệ dữ liệu của VIETCI

30-09-2020 - 04:11 PM Lượt xem: 2903


Thông báo về Quyền riêng tư và Bảo vệ dữ liệu

VIETCI – TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CÔNG DÂN VIỆT CHUYÊN DẠY ANH VĂN CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH TIỀU HỌC TỪ 6 ĐẾN 11 TUỔI.

Thông tin dưới đây trình bày cách VIETCI sử dụng và lưu trữ các dữ liệu cá nhân được thu thập thông qua trang web, hoạt động tiếp thị hoặc nghiên cứu thị trường của chúng tôi. Đối với chúng tôi, việc bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn rất quan trọng.

Điều quan trọng là bạn cần đọc thông báo này cùng với bất kỳ thông báo về quyền riêng tư nào khác mà chúng tôi cung cấp khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về bạn, cả khi bạn là học viên hoặc thí sinh, thông báo về quyền riêng tư được đăng trên https://congdanviet.edu.vn/chinh-sach-ve-quyen-rieng-tu-va-bao-ve-du-lieu-cua-vietci  

Thông báo này bổ sung thêm cho các thông báo khác và không có tác dụng thay thế chúng.

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào?

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn sẽ thay đổi tùy theo ngữ cảnh tương tác của bạn với chúng tôi và sản phẩm và/ hoặc dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp cho bạn. Nó có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông tin sau:

 • dữ liệu nhận dạng bao gồm tên, ngày sinh và giới tính của bạn
 • dữ liệu liên lạc bao gồm địa chỉ bưu điện nhà riêng/cơ quan, địa chỉ email và số điện thoại của bạn
 • dữ liệu sử dụng bao gồm cách bạn sử dụng trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 • dữ liệu tiếp thị bao gồm sở thích của bạn khi nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi thu thập thông tin về bạn khi bạn:

 • yêu cầu gửi thông tin tiếp thị cho bạn
 • tham dự một sự kiện
 • đăng ký trên trang web của chúng tôi
 • yêu cầu sản phẩm hoặc dịch vụ
 • tham gia một cuộc thi, chương trình khuyến mãi hoặc đồng ý tham gia nghiên cứu thị trường (ví dụ: bảng khảo sát hoặc bảng câu hỏi)
 • cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân từ việc sử dụng trang web của chúng tôi và bất kỳ thông tin nào bạn đăng trên trang web, gửi qua email hoặc một phương tiện khác cho chúng tôi
 • cung cấp thông tin cho chúng tôi trong quá trình chúng tôi tương tác với bạn.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo các cách sau:

 1. khi cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi:
  • để cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các sản phẩm, dịch vụ và thông tin mà bạn đã yêu cầu
  • để giúp chúng tôi phát triển và nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
  • để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm, bằng địa chỉ email bạn đã cung cấp hoặc qua phương tiện truyền thông xã hội
  • mời bạn tham gia vào các hoạt động nghiên cứu thị trường, ví dụ trả lời các câu hỏi phỏng vấn hoặc hoàn thành các cuộc khảo sát trực tuyến
  • để gửi cho bạn thông tin tiếp thị và giới thiệu cho bạn các thông tin tiếp thị trên những trang web khác (bao gồm các trang web truyền thông xã hội mà bạn đang là thành viên)
  • để đảm bảo rằng nội dung từ trang web của chúng tôi được trình bày theo cách hiệu quả nhất đối với bạn và máy tính của bạn
  • để duy trì trang web của chúng tôi, đồng thời đảm bảo an ninh mạng và bảo mật thông tin
  • để ngăn chặn và phát hiện hành vi gian lận và phạm tội khác

miễn là, trong mọi trường hợp, những lợi ích này phù hợp với luật hiện hành, các quyền lợi hợp pháp và tự do của bạn; hoặc

 1. khi bạn đồng ý với điều này vì mục đích cụ thể, rõ ràng và hợp pháp; hoặc
 2. khi việc này là cần thiết để thực thi các nghĩa vụ pháp lý áp dụng với chúng tôi.

Tiếp thị

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn vì mục đích tiếp thị liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và trang web của chúng tôi, trừ khi bạn cho chúng tôi biết bạn không muốn nhận thông tin tiếp thị. Chúng tôi sẽ chỉ liên hệ vì các mục đích tiếp thị này bằng các phương tiện điện tử (email hoặc SMS), nếu bạn đã đồng ý. Việc bạn chấp thuận cho sử dụng thông tin cá nhân của mình vào những mục đích này là tùy thuộc ở bạn và nếu bạn từ chối, việc truy cập cũng như sử dụng trang web của bạn sẽ không bị ảnh hưởng.

Không nhận tiếp thị: bạn có quyền từ chối nhận thông báo tiếp thị bất kỳ lúc nào và miễn phí bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ được cung cấp trong Chính sách Quyền riêng tư này hoặc bằng cách chọn lựa “hủy đăng ký” trong bất kỳ email tiếp thị nào nhận được từ chúng tôi.

Nghiên cứu thị trường

Nếu liên hệ với bạn để mời bạn tham gia vào các dự án nghiên cứu thị trường, chẳng hạn như bảng câu hỏi hoặc phỏng vấn, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích của một dự án cụ thể mà bạn đã đồng ý. Dữ liệu cá nhân đó, khi dự án đã được hoàn thành, sẽ bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi (xem phần lưu giữ bên dưới).

Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân:

 • với VIETCI và các tổ chức và doanh nghiệp liên kết khác thuộc sở hữu của VIETCI
 • với những người và/hoặc doanh nghiệp khác cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi hoặc theo yêu cầu của chúng tôi
 • với cơ quan quản lý và cơ quan hành pháp, khi luật pháp yêu cầu, khi cần thiết cho mục đích ngăn chặn các hành vi gian lận và vi phạm pháp luật khác, cũng như để đảm bảo an ninh mạng và bảo mật thông tin
 • với các nền tảng truyền thông xã hội, bao gồm nhưng không giới hạn như Facebook, Google, Google Analytics, LinkedIn, Zalo dưới dạng hữu danh hoặc ẩn danh.

Trang web của chúng tôi cung cấp khả năng chia sẻ nội dung trên các kênh truyền thông xã hội, ví dụ: Facebook, Zalo. Nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội tương ứng sẽ trực tiếp thu thập dữ liệu cá nhân của bạn chỉ sau khi bạn được đăng ký là khách truy cập vào trang web của họ. Vui lòng tham khảo chính sách quyền riêng tư của các nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội để tìm hiểu thêm về loại dữ liệu cá nhân được thu thập và sử dụng.

Lưu giữ

Chính sách của chúng tôi là giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết cho mục đích cụ thể hoặc mục đích mà vì nó các dữ liệu này được thu thập, được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể giữ dữ liệu ẩn danh lâu hơn khoảng thời gian này để cho phép chúng tôi thực hiện phân tích các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Những thay đổi đối với Chính sách này

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Quyền riêng tư này và sẽ cho bạn biết về những thay đổi đó bằng cách hiển thị chúng trên trang web này. Những thay đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực vào thời điểm chúng được hiển thị. Chính sách Quyền riêng tư được áp dụng cho bạn là phiên bản hiện hành được hiển thị tại thời điểm chúng tôi liên hệ với bạn, khi bạn sử dụng trang web này hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

     

Chat Zalo

Chat Messenger

Giới thiệu công dân việt Khác

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CÔNG DÂN VIỆT - VIETCI: CHUYÊN DẠY ANH VĂN CHO ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH TIỀU HỌC TỪ 6 ĐẾN 11 TUỔI. Sứ mạng: Xã hội hóa tiếng anh, mang tiếng anh đến mọi người, mọi nhà, góp phần cùng đất nước phát triển. Triết lý: phục vụ phần đa số của xã hội, những người đang chưa có điều kiện học ngoại ngữ môi trường quốc tế, mang đến cho họ dịch vụ chất lượng đảm bảo, chi phí thấp và dễ dàng tiếp cận. Cách thức triển khai: Chú trọng, trọng tâm chất lượng đào tạo về phương pháp, giáo viên bản ngữ, giáo viên trong nước, môi trường đào tạo, giảm thiểu các chi phí khác để mang tới một dịch vụ giá cả dễ dàng tiếp cận của phần đa số của xã hội. Tầm nhìn: trở thành một chuỗi trung tâm ngoại ngữ phủ rộng tại các phường, xã trong cả nước, là đối tác tin cậy xã hội hóa của đất nước.
VIETCI luôn tin tưởng rằng ,mọi trẻ em đều xứng đáng hưởng một nền giáo dục chất lượng nhất .. Giúp các bé yêu thích môn Anh Văn Có cơ hội tiếp xúc nhiều với người nước ngoài . VIETCI tổ chức học thử miễn phí 1 tuần với 100% giáo viên nước ngoài,có bằng Cử Nhân,có chứng chỉ giảng dạy TESOL, TEFL. Và có giấy phép lao động giảng dạy tại Việt Nam.
Cam kết chất lượng tại công dân việt
Chúng tôi tự hào mang đến chất lượng giảng dạy đào tạo với 3 cam kết : HỌC GIỎI MÔN ANH - ĐAM MÊ ANH VĂN - ĐỦ NĂNG LỰC LẤY BẰNG QUỐC TẾ - NÓI TIẾNG ANH BẢN NGỮ - SUY NGHĨ TOÀN CẦU Trung tâm Công Dân Việt luôn chú trọng cách giảng dạy tự nhiên giúp các em cảm nhận việc học ngôn ngữ một cách chủ động, kích thích kỹ năng tư duy và ham học hỏi cùng với giáo viên. Thông qua đó, các bài tập, trò chơi được lồng ghép giúp các em tiếp nhận bài học trực quan sinh động, dễ dàng đi sâu vào tâm trí các bé. Các quý phụ huynh có thể tìm hiếu trung tâm Công Dân Việt qua các video lớp học được chia sẻ nhé ! CỤ THỂ CÁC CAM KẾT MỤC TIÊU ĐẦU RA: 03 mục tiêu - HỌC GỎI MÔN ANH: Các cháu phải tiến bộ môn anh văn ở trường (theo sát với giáo trình ở trường, luyện bổ sung cho các cháu). - ĐAM MÊ ANH VĂN: Đảm bảo các cháu thích đến trung tâm ( trương trinh giảng dạy khơi dậy tiền đam mê học hỏi, trong các cháu) - ĐỦ NĂNG LỰC LẤY BẰNG QUỐC TẾ - NÓI TIẾNG ANH BẢN NGỮ - SUY NGHĨ TOÀN CẦU: Phản xạ anh văn, giọng chuẩn với giáo viên bản ngữ, có năng lực để thi các kỳ thì Starter, Mover and Flyer..., bổ sung kiến thức, kỹ năng mềm cần thiết cho công dân toàn cầu.
HỌC GIỎI MÔN ANH
HỌC GIỎI MÔN ANH
HỌC GIỎI MÔN ANH
Trẻ học tại Công Dân Việt phải tiến bộ môn anh văn ở trường theo sát với giáo trình ở trường, luyện bổ sung cho các em xuyên suốt các buổi học.
ĐAM MÊ ANH VĂN
ĐAM MÊ ANH VĂN
ĐAM MÊ ANH VĂN
Đảm bảo các cháu thích đến trung tâm, chương trình giảng dạy khơi dậy tiền đam mê học hỏi ở các em
ĐỦ NĂNG LỰC LẤY BẰNG QUỐC TẾ
ĐỦ NĂNG LỰC LẤY BẰNG QUỐC TẾ
ĐỦ NĂNG LỰC LẤY BẰNG QUỐC TẾ
Phản xạ anh văn, giọng chuẩn với giáo viên bản ngữ, có năng lực để thi các kỳ thì Starter, Mover and Flyer và các chứng chỉ, văn bằng Quốc tế
NÓI TIẾNG ANH BẢN NGỮ
NÓI TIẾNG ANH BẢN NGỮ
NÓI TIẾNG ANH BẢN NGỮ
Học sinh được tiếp xúc một tháng ít nhất ba buổi với giáo viên bản ngữ, bé sẽ được đào tạo nói tiếng anh của người bản ngữ, từ nội dung, âm giọng, ngữ pháp và mở rộng.
SUY NGHĨ TOÀN CẦU
SUY NGHĨ TOÀN CẦU
SUY NGHĨ TOÀN CẦU
Học sinh được tiếp xúc một tháng ít nhất ba buổi với giáo viên bản ngữ, bé sẽ được đào tạo nói tiếng anh của người bản ngữ, từ nội dung, âm giọng, ngữ pháp và mở rộng.

120/120

VIETCI - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CÔNG DÂN VIỆT

1600/1600

VIETCI - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CÔNG DÂN VIỆT

0.9/9.0

VIETCI - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CÔNG DÂN VIỆT

0.2 Triệu USD

VIETCI - TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ CÔNG DÂN VIỆT
Đăng ký tư vấn để nhận lộ trình học
Vui lòng để lại thông tin liên lạc để chúng tôi có thể tư vấn rõ hơn về các khóa học
Trung Tâm Ngoại Ngữ Công Dân Việt. Design by NiNa Co.,Ltd
Đăng ký tư vấn nhận lộ trình học
close
Zalo
favebook

Danh mục cấp 11

Danh mục cấp 1